Mugg

Mugg

Här kommer lite info om behandling av mugg med Solheds produkter!

Mugg är en sekundärinfektion, dvs en bieffekt av ett primärt problem. Primära problem kan vara tex solbränna
(vita tecken), uppmjukad hud pga leriga våta omständigheter eller sår , vilka alla är situationer som sänker
hudens motståndskraft.

Med hjälp av veterinär kan du få en helhetsbild av din hästs åkomma och därmed bestämma bästa möjliga vård.

Vid mugginfektion ökar mängden mikrober i hudvävnaden pga hudens försämrade tillstånd. Oftast är det frågan om Dermatophilus congolensis, som är en anaerob bakterie. I värsta fall sprids bakterien till alla hudlager och då är infektionen inte mera lokal. En djupgående inflammation orsakar temperaturhöjning och svullnad och tillståndet kan leda till inflammation i lymfkärlen. När din behandling lokalt inte mera hälper ,bör du be din veterinär att bedöma ifall en medecinkur behövs.

Ofta uppkommer också sårskorpor som är mycket infektiösa och som skyddar den symptomorsakande bakterien.
Sårskorpan befinner sig utanför blodcirkulationen och är därmed utom räckhåll för systemisk antimikrob behandling. Därför krävs en god lokal behandling.
Observera att paraffin- och vaselinbaserade produkter stärker den oönskade anaeroba bakteriens levnadsförhållanden.

Mugg kan vara ett väldigt känsligt och ömt tillstånd så man bör vårda försiktigt med respekt för hästens smärta.

Vårdinstruktioner

1. Om hästen är väldigt hårig bör det insjuknade området klippas.( Vetrinär ger ofta lugnande medel inför ingreppet). Meningen är att skapa ett luftigt område som andas och därmed försämra levnadsförhållandena för den anaeroba bakterien

2. Skölj bort all smuts med vatten och blöt området ordentligt.

3. Massera försiktigt in Derma 1 antiseptiskt shampo på symptomområderna.

4. Låt Derma 1 antiseptiska shampot verka 5-10 min. Vid besvärliga fall kan området tvättas 2 gånger.
meningen är att mjukgöra hudskorpan.

5. Skölj bort shampot ordentligt. Försökt samtidigt lätt med fingrarna utan att riva, lösgöra skorven så mycket
det går. För intensiv behandling av skorven kan förvärra situationen.

6. Torka området ordentligt. Smörj området med Derma 5 antimikrobisk kräm. Massera in krämen på skorven och omkringliggande hudområden.

7. Upprepa vårdrutinen dagligen, om möjligt två gånger per dag under de första dagarna. Den antimiskrobiska Derma 5 krämen mjukgör hudkskorpan och underlättar lösgörningen av skorven. Observera att den lossnade
hudskorpan innehåller smittsamma bakterier och bör avlägsnas med omsorg. Symptomområdet minskar i omfång från dag till dag.

8. Fortsätt vården till muggskorven lossnar och ytterligare 2 dagar. Som eftervård av området använd Derma 2 serumet ett par dagar.

9. Kontrollera muggområdena efter att de läkt och vid tecken på symptom påbörja vården i god tid innan skorv har bildats. Mugg som upptäcks i tid kan skötas med Derma 1 antiseptiskt shampo och Derma 2 vårdande serum.

Mugg blir ofta ett återkommande problem. Sjukdomen kan dessutom spridas från karleden till resten av kroppen. Lokala symptom som spridits till resten av kroppen sköts med systemisk behandling.

Bästa vården för sjukdomen är att fastställa grundorsaken och undvika det samt att upptäcka symptomen och behandla dem så tidigt som möjligt. Kontrollera riskområdena vid den dagliga skötseln av hästen.

2017-07-21

Produkter

Handla

Information